Takiyüddin Kimdir

Trigonometri alanında çalışmalar yapan, Kadılık ve Sarayda Müneccimbaşı görevlerini yerine getiren tam ismi Takiyüddin bin Maruf olan ünlü gök bilimci, matematikçi ve mühendis.

Takiyüddin İle İlgili Bilgi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

İslam Dünyasının Önemli İlim Adamlarındandır. 1521 tarihinde Şam’da doğan 1585 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olarak ölen Takiyüddin ya da tam adı ile Takiyüddin bin Maruf, hezarfen, gök bilimci, mühendis ve matematikçi olarak tanınmıştır. Yaşadığı dönemin önemli bilim insanlarından birisi olan Takiyüddin’in yaptığı araştırma ve öğretileri uzun yıllar kaynak alınmıştır.

Şam’da eğitim alan ve burada yaşamına devam eden Takiyüddin, eğitimini tamamladıktan sonra Tennis kadılığına atanmıştır. Kadılık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği gözlemler sayesinde ünlenen Takiyüddin, 1571 tarihinde Mustafa Çelebi öldükten sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atanmıştır.

Takiyüddin Hayatı ve Çalışmaları

Takiyuddin kimdir1574 tarihinden itibaren Galata kulesinde gözlemler yapmaya başlayan bilim insanı 1577 tarihinde Takiyüddin’in Rasathanesini kurmuştur. Ancak bu rasathane yalnızca üç yıl ayakta kalabilmiş ve 1580 tarihinde topa tutularak yıkılmıştır. Pek çok alanda çalışma yapmasına karşın özellikle trigonometri alanında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımları yer almaktadır.

Ekliptik ve Ekvator arasındaki açı üzerine yaptığı araştırma ve tahminde 23° 27′ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28′ 40″ şeklinde tanımlamış yaşadığı dönemde en yakın tahminde bulunmuştur. Bugün kendisine ait olan el yazmaları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde tutulurken kendi el yazmaları içerisinde bulunan 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça, toplam 1337 eser dijital ortamda kataloglanmıştır.

Kendisine ait olan pek çok eser, bugün kütüphane raflarında çeşitli kaynak ve kitaplarda yer alırken, yalnızca bizim kültürümüzde değil Avrupa ve diğer ülkelerde de kendisi tanınan biri haline gelmiştir. Nitekim kataloglama işlemi sırasında Enstitü ve UNESCO arasında işbirliği yapılmış, kataloglama işlemi UNESCO tarafından gerçekleştirilerek araştırma ve tarih kaynaklarına katkı sağlamıştır.

Takiyüddin Eserleri Nelerdir

Takiyyüddin yapmış olduğu çalışmalardan bazılarını aşağıda yazılı olan eserlerde toplamıştır.

1) Cedavil-ür-Resadiyye

2) El-alat-ür-Rasadiyye li Ziyc-i Şehinşahiyye

3) Risaletü Rub’-ul-Ceyb

4) Sidret-ül-Müntehal Efkar fi Melekut-il-Felek-id-Devvar

5) Et-Turuk-us-Seniyye

6) Tercüman-ül-Etıbba ve Lisan-ül-Elibba

7) Ziyc-i Cedid-i Sa’deddin

8)  Gunyet-üt-Tullab minel-Hisab.

9) Gurubu Şems Sebebühu ve Teahhuru

10)  El-Müzvelet-iş-Şimaliyye li-Fadli Dairi ufki Kostantiniyye

11) Düstur-ut-Tercih li Kavaid-it-Testiğ.

12) Reyhanet-ür-Ruh fir-Rusm-is-Sa’ati ala Musteve-üs-Sütuh

İslam Aleminin Önemli Bilim adamlarından olan Takiyüddin Hayatı ve Yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz ?

Posted in Ünlü Bilim Adamları and tagged , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir