İdris-i Bitlisî

 Yapmış Olduğu Çalışmalar Hakkında Bilgileri Sizlere Özet olarak açıklamak istiyoruz.

İdris-i Bitlisî İle İlgili Bilgi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

1452 ve 1457 yıllarında doğduğu kabul edilmektedir. Doğum yılı ve doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Doğum yeri için birçok araştırmacı Bitlis ve Diyarbakır olarak belirtmektedirler. Ancak son araştırmalarda Ragıp Paşa Kütüphanesinde bulunan bir zayiçenin alt kısmında İdris-i Bitlisî’ye ait olduğu tespit edilen bir el yazısı bulunmuştur. Burada kendisinin 21 Safer 861/ 18 Ocak 1457 Salı günü doğduğunu ve doğum yerinin ise Tahran’ın güneyinde bulunan Rey’in Sulukân Kasabası olduğu belirtilmiştir. İyi bir eğitim aldığı düşünülen İdris-i Bitlisî Akkyounlu sultanlarından Yakup Bey, Rüstem ve Elvend Beyleri’ne nişancı olarak ve divan kâtibi olarak hizmet vermiştir. Bunun yanında bazı Akkoyunlu Devleti hükümdar çocuklarına lalalık hizmeti yapmıştır. Osmanlı Sultanı II.Bayezid döneminde Akkoyunlu devletine son verilmesi ile Osmanlı Devletine irtica etmiştir. II. Bayezid tarafından aldığı görev sebebi ile yazdığı Heşt Behişt adlı esri ile adından söz ettirmiştir. Farsça yazdığı eser tarih konulu olmasına rağmen edebi bir anlatım sergileyerek tarihe edebiyatı sokarak bu geleneğin ilk temsilcisi olmuştur.

İdris-i Bitlisî Siyasi Hayatı

idris-bitlisi

Osmanlı Devletine irticası sonrası Sultan II.Bayezid döneminde kendini tanıttı ve özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devletinin doğu siyasetinde etkin rol oynadı. Sefevilerin Anadolu üzerindeki etkilerini sultana rapor edip başlatılan Çaldıran Seferi’ne katıldı. Zafer sonrası Tebriz’e Osmanlı idaresini yaymaya başladı. Diyarbakır’ın alınmasında rol oynamıştır. Sonrasında Bölgedeki Kürt Beyleri ile görüşüp Osmanlı idaresine katılmaları konusunda ikan etmiştir. İdris-i Bitlisî Osmanlı Devleti’nin özellikle doğu siyasetinde etkin bir rol oynamış ve Diyarbakır, Tebriz ve Mısır’da görebler üstlenmiştir.İdris-i Bitlisî Edebi Eserleri

Siyaset alanındaki etkinliği yanında tıp kozmografya, felsefe, tasavvuf, siyaset, ahlâk ve tarih gibi birçok değişik alanda, Farsça, Arapça ve Türkçe telif, tercüme ve şerh türünde birçok eserler üretmiştir. Kasım 1520 yılında vefat eden İdris-i Bitlisî Eyüp’te bulunan İdris Köşkü ve Çeşmesi olarak anılan yerde, eşi tarafından yaptırılan mescidin yanında defnedilmiştir.

İdris-i Bitlisî Eserleri

  • Risâle-i Bahâriyye
  • Risâle-i Hazâniyye
  • Münâžaratü’ś-śavm ve’l-‘î
  • Heşt Bihişt
  • Mirâtu’l-cemâl
  • Selimnâme
  • Münâžara-i ‘Işķ bâ ‘Aķl
  • Kaśâ’id ve münşe’ât ve mürâselât
  • Risâletü’l-ibâ ‘an mevâķı’i’l-vebâ

Vikipedia Kadar Özgün ve Güncel Biyografi Portalınız

Posted in Asker Ve Komutanlar, Edebiyatcılar, Ünlü Siyasetciler and tagged , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir