İbn Kesir Kimdir ?

İslam Dünyası Bilim Adamları İçinde En Önemli ve Tanınmış Olanlarından biridir.

İbn Kesir İle İlgili Bilgi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Suriye’nin Busra kentinde 1301 senesinde dünyaya gelmiş olan İbn Kesir döneminin önemli tarihçilerinde olmak ile beraber hadis ve fıkıh alanlarında da oldukça değerli âlimlerinden biri olmaktadır. Yaşamı boyunca birçok farklı alanda önemli çalışmalar ve eserler kaleme almış olan Kesir üç ve ya dört yaşlarında iken babasının vefat etmesi üzerine ailesi ile birlikte Şam kentine taşınmış ve birçok alanda döneminin önemli eğitmenleri tarafından eğitilmiştir.

 

Eğitim alanında abisinin büyük desteğini görmüş olan Kesir ilk dini bilgilerini aile yuvasında edinmiş olmaktadır. Sonraları Kasım İbn Asakir ve Muhammed İbn Zinad gibi yaşadıkları dönemin en önemli âlimlerinden İslam dininin temel alanları olan hadis ve tefsir eğitimi almıştır. Eğitim hayatı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılamamakta olan Kesir genç yaşlardan itibaren birçok önemli eseri kaleme almıştır.

İbn Kesir’in Çalışmaları ve EserleriGenç yaşlarda eserler yazmaya başlamış olan İbn Kesir eğitim hayatına Tehzıbü’l Kemal isimli çalışmanın yazarı olan el-Mizzi’dan dersler almış daha sonraları ise hocasının kızı ile dünya evine girmiştir. Daha sonraları Urani ve Debbusi gibi önemli bilginlerden icazet alma fırsatı bulmuştur. Hayatının büyük bir kısmında Şam kentinin önemli medreselerinde eğitimler vermiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler arasında İbn Hacer gibi dönemlerinin önemli hadis bilginleri bulunmaktaydı.

İbn Kesir tarih alanının dışında birçok alan ile ilgilenmiş önemli bir hadis ve fıkıh âlimidir. Bu neden ile İslam düşüncesinin fıtıh, tabakat ve tarih konularında birçok önemli eser kaleme almıştır. Kaleme aldığı bu değerli eserler bazıları şunlardır:

  • Genel tarih niteliğinde olmakta olan el Bidaye ve’n nihaye fi’t tarih
  • Şafii fakihlerinin yaşantılarından bahsetmekte olduğu Tabakatu’ş Şafiıye
  • Kur’an’ın Faziletlerine dair olmakta olan Fedailu’l Kur’an

Günümüze kadar gelmiş olan bazı önemli eserlerindendir. Yaşantısı süresince birçok farklı alanda çalışmış kendini geliştirmiş olan Kesir alanlarında yapmış olduğu değerli çalışmalar sayesinde günümüzde bizlere o dönem ile ilgili bilgiler edinme olanağı sağlamış ve birçok âlim yetiştirerek kendi bilgilerini sonraki nesillere aktarmıştır. 1373 yılında Şam şehrinde hayata gözlerini yummuş olan Kesir alanında tarihin önemli âlimleri arasında bulunmaktadır.

Posted in Din Adamları and tagged , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir