Elmalılı Hamdi Yazır Kimdir

Elmalılı Hamdi Yazır Kimdir?

1878 – 1942 yılları arasında yaşamış, Türkçe Kur’an tefsirlerinden birini hazırlayan din adamı olarak bilinen Elmalılı Hamdi Yazır, ilahiyatçı, tercüman ve hattat olarak tanınır. Antalya’nın Elmalı kasabasında dünyaya gelen, aslen Burdurlu bir aileye mensup olan Yazır, Hoca Numan Efendi’nin oğludur. Şeriye Mahkemesinin başkatiplerinden birisi olan Numan efendi, eğitimini Burdur’da tamamlamış ve Elmalıya yerleşmiştir.

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Yaşamını dini eğitim üzerine geçiren, Türkçe yanı sıra Arapça ve Farsça şiirler yazacak düzeyde iyi bir lisana sahip olan Elmalılı Hamdi Yazır, bu denli geniş bir kelime haznesi olmasına karşın yazılarında ağırlıklı olarak Türkçeyi kullanmıştır. Fransızca bilgisi de olmakla birlikte El Metalip ve’l-mezahip isminde bir de Felsefe kitabını Fransızcadan çevirmiştir.

İlk ve orta eğitimini Elmalı da tamamlayan, Rüşdiye Mektebinde eğitim alan Elmalılı Hamdi Yazır, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra Arapça eğitimi almaya başlamış ve İslami ilimleri öğrenmek üzere 1895 tarihinde İstanbul’a gelmiştir. Beyazıt Camii’nde dersleri devam ederken devrin en önemli hocaları ile çalışma fırsatı yakalamıştır.

Elmalılı Hamdi YazırElmalılı Hamdi Yazır Kimdir? Yaşamı Hakkında Bilgi

İstanbul’da tamamladığı temel eğitimi sonrasında Mekteb’i Nuvvab’a girmiş ve burayı da birinci olarak tamamlamıştır. Kadılık icazeti alan Elmalılı Hamdi Yazır, 1905 tarihi sonrasında Beyazıt Camii’nde genç öğrencilere ders vermeye başlamıştır. Bir dönem Şeyhülislamlık’ta Mektubi Kalemi’ne dahil edilen din alimi, Mülkiye Mektebi’nde ahkam-ı evkaf, Medrese-t-ül Vaizin’de fıkıh, Süleymaniye Medresesi‘nde mantık üzerine dersler vermeye başlamıştrı.

1908 tarihinde dersiam olan ve Sami Efendi ile Bakkal Arif Efendiden hat dersleri alan Yazır, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kur’an’ı ikinci kez Türkçe tefsir etmekle görevlendirilen kişi olarak bilinir. İlk kişi ise yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilmiş olan Mehmet Akif Ersoy’dur.

  1. Meşrutiyet ilan edildikten sonra, Meclis-i Mebusan’a Antalya mebusu olarak giren Yazır, II. Abdülhamit’in tahttan alınması için fetvayı yazan kişi olarak da bilinir. Cumhuriyet’in ilanı döneminde Medrese-t-ül Mütehassisin’de mantık dersleri vermekte olan Yazır, kalp yetmezliği sorunu ile uzun süre mücadele etmiş ve Erenköy’de bulunduğu dönemde 27 Mayıs 1942 tarihinde yaşama gözlerini yummuştur.
Posted in Din Adamları.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir