Eflatun Platon Kimdir Kısa Biyografisi

Dünya Felsefesine Yön Veren İsimlerden Biridir Platon..

Eflatun Platon İle İlgili Bilgi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Felsefe biliminin demir taşı olarak kabul edilir. Platon (Eflatun)  Antik bir Yunan filozofudur. Platon (Eflatun) üniversite ve yükseköğretim sisteminin temelini ortaya atmıştır. Platon’un akıl hocası zamanının filozoflarından olan Sokrates’dir. Platon, Sokrates’den öğrendiği bilgileri öğrencisi Aristoteles’e aktarmıştır. Batı felsefesi ve bilimin temellerini oluşturmuştur. Batı felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri olan Sokrates hakkındaki bilgilerin çoğu öğrencisi Platon’un sözlerine bakılarak elde edilmiştir. Platon’un asıl adı Aristokles’dir. Fakat döneminde yaşayan çoğu insandan daha atletik bir yapıya sahip olması nedeniyle halk arasında Platon (geniş, büyük) olarak bilinirdi. Platon idealar dünyasında yaşar. Bilgi platon için geliştirilebilecek ruhani bir varlıktır.

Eflatun Platon Felsefesi;

Platon idealar âlemini inceler. Ruhun ölümsüzlüğünden ve ölüm sonrası belirsiz bir yaşamdan bahseder. Sokrates’in öğrencisi olan Platon büyük oranda Sokrates’den etkilenmiştir. Bu sebeple etik felsefesini kabul etmiş ve davranışlarını ahlak çerçevesi içerisinde tutmuştur. Toplumsal ahlak vazgeçilmezleri arasındadır. Platon’a göre insanın mutluluk ve yetkin hayatın esas temelleridir. Platon yetkin bir hayata ulaşmak için ancak erdemin gerekli olduğunu vurgular. Erdem kelimesinin temeli bilgidir. Platon felsefesi, yeniyi aramak ve akılcı yolu bulmaktan geçer. Platon’a göre 4 erdem şekli bulunur bunlar; Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçüye sahip olmaktır. Demokrasi olmadığı takdirde oligarşi olacağını savunur. Platon adalet ve kanunlara önem verir.  Fakat bu kanun ve adaletlerin ancak iyilik ile kabul edilebileceğini savunur. Platon’un felsefesi doğa filozoflarının felsefesi ile benzerlik göstermektedir. Mutlak ve değişmez ile değişim gösteren arasındaki farklılıklar Platon’un ilgisini çekmiştir. Platon Sofistlere karşı sert bir tutum izlemekteydi. Bunun esas nedeni Sokrates’in öğretilerini insanlarla paylaşmak istemesiydi.Eflatun Platon Eserleri;

Platon yaşamı boyunca çok sayıda eser vermiştir. Günümüze kadar değerini korumuş kitaplarından bazıları şu şekildedir; Charmides, Euthydemos, Gorgias, Ion, Kratylos,Kritias,Kriton, Laches,Lysis,Timaios,Symposion,Sophistes vb. Platon özellikle eserlerinde toplumun eksiklerine ve iyi ahlaka değinir. İnsanlar ile yaptığı söyleşileri eserlerinde nadir olarak kullanır. Platon genellikle eserlerini diyaloglar halinde yazar. Sofist kitabında dönemindeki sofistler ile konuşmaları ve sofistlere tepkileri yer alır. Platon eserlerinde ruh ve spiritualizime de değinir.

Posted in Ünlü Felsefeciler and tagged , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir