Ahmet Muhtar Paşa Kimdir

Ahmed Muhtar Paşa Kimdir

Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinde Yönetimde Bulunun Ahmet Muhtar Paşa Günümüzde Hala Faaliyetlerine Devam Eden Darüşşafaka Cemiyetinin Kuruluşunda Yer Almış Olan Önemli Bir Devlet Görevlisidir.

Ahmed Muhtar Paşa İle İlgili Bilgi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

1 Kasım 1839 tarihinde Bursa’da doğan ve 21 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da ölen Ahmed Muhtar Paşa, asker, gökbilimci, yazar, eğitimci ve devlet adamı olarak tanınmaktadır. Osmanlı – Rus savaşı sırasında Kafkasya Cephesinin komutanı olan Muhtar Paşa, 1912 tarihinde kısa bir süre de olsa Osmanlı Devleti sadrazamlığı yapmıştır. Aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti kurucuları arasında yer alır.

Babasını henüz çocuk olduğu dönemde kaybetmesi nedeniyle dedesi tarafından büyütülmüş, eğitimini Bursa’da tamamlamıştır. Bursa Askeri İdadisini bitiren ve Harbiye Mektebine giren Ahmed Muhtar Paşa, 1860 tarihinde Harbiye’yi birincilik ile tamamlamış Kurmay Yüzbaşı unvanına ulaşmıştır

Gazi Muhtar Ahmet Paşa

Ahmed Muhtar Paşa Kimdir? Hayatı ve ÇalışmalarıHarbiye’den mezun olduktan sonra Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ile Karadağ savaşlarına katılan Paşa, bu savaş sırasında yaralanmasına karşın destek kuvvetleri gelinceye değin, savunmaya devam etmiştir. Burada elde ettiği başarı ile Binbaşılığa terfi ettirilen Muhtar Paşa, kısa bir süre eğitim subayı olarak Harbiye Mektebinde görev almıştır. 1864 tarihinde Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’nin öğretmenliğini yapan Muhtar Paşa, İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya gezilerinde ona refakat etmiştir.

1867 tarihinde Karadağ’a tekrar dönen ve isyancılara karşı büyük başarılar elde eden paşa, 1869 tarihinde Yemen’e tayin edilmiştir. Yemen’de Arap isyanlarına karşı yine büyük başarılar elde etmiş bu nedenle Mareşal rütbesine ulaşmıştır. Şumnu, Erzurum, Bosna-Hersek ve Karada gibi pek çok bölgede de görevler almıştır.

93 Harbi sırasında Erzurum’u Rus Birliklerine karşı savunan ve Yahniler Muharebesini kazanan Ahmed Muhtar Paşa, Alacadağ Muharebesini kaybettikten sonra Erzurum’a çekilmiştir. Kafkas ordusuna İstanbul’dan destek beklemesine karşın alamaması nedeniyle Bayburt’a kadar geri çekilmiştir.

Ahmet Muhtar Paşanın Eserleri

Yaşamı boyunca pek çok kitap yazan paşanın bu kitaplarından bazıları Güzide-i Tarih-i Osmani‎, Mekteb-i Sanayi-i Şahane Matbaası, Riyaz ül-Muhtar: Mirat-ül Mikat ve el-Edvar, La Réforme du Calendrier şeklinde sıralanmaktadır.

Ahmet Muhtar Paşa Hayatı ve Biyografisi Hakkında Bilgilerinizi Paylaşmak İster misiniz ?

Posted in Asker Ve Komutanlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir